منو اصلی

 
پیشینه کمیته درآمدی شهرداری اهواز

کمیته درآمدی شهرداری اهواز از سال ۱۳۹۰ در دوره مدیریت آقای منصور کتانباف نصب، شهردار وقت به منظور هم افزایی و ارائه راهکارهای مناسب تر در راستای استحصال حقوق شهرداری اهواز شروع بکار کرد.
این کمیته با هدف بررسی راه کارهای عملیاتی مناسب و اخذ تصمیم گیری های لازم به منظور تأمین منابع مالی در راستای درآمدهای پایدار به جهت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان و توسعه و آبادانی شهر، جلسات بحث و بررسی آیتم های درآمدی را به صورت هفتگی برگزار می نماید.

اعضای کمیته درآمدی متشکل از :

ریاست کمیته: شهردار اهواز آقای منصور کتانباف نصب

دبیر جلسات: معاون مالی و اقتصادی آقای محسن بشیری خوزستانی

سایر اعضا: معاونین شهردار، مدیران ستادی، مدیران مناطق هشتگانه و برخی از مدیران عامل سازمان ها
می باشند.

 
اخبار مدیریت درآمد

Get Aggregated RSS

با توجه به پیگیریهای به عمل آمده توسط اداره وصول ، مدیریت درامدهای عمومی شهرداری اهواز و برگزاری جلسات عدیده در این خصوص شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عوارض نوسازی و بهای خدمات سال 1393 خود را پس از هماهنگی و موافقت نسب...
   با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص وصول عوارض از دکل مخابراتی ، پس از اطلاع رسانی و عدم پرداخت حقوق شهرداری جهت شرکت ایرانسل پرونده تشکیل و به کمیسیون ماده 77 ارجاع گردید.که در نهایت رای به نفع ...
با توجه به مطالبات شهرداری منطقه هشت از شرکت فولاد خوزستان در خصوص عوارض نوسازی ، بهای خدمات و جرایم ساخت و ساز غیرمجاز ، جلسه ای در دفتر مدیر حقوقی شرکت فولاد خوزستان با حضور مدیران شرکت فولاد ، مدیران شهرداری منطقه هشت...
    بر اساس جلساتی که در دفتر مدیریت درآمد شهرداری اهواز با حضور مدیران درآمد مناطق هفتگانه شهرداری برگزار گردید ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گشت. 1-کلیه مناطق می بایست درآمد خود را برمبنای وصولی 8 ماهه او...
 
شرح وظایف مدیریت درآمدهای عمومی
  • برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه عوارضی که وصول آن ها به مناطق یا سایر واحدای تابعه تفویض گردیده و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور.
  • برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد.
  • صدور دستورالعمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مؤدیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روش های تازه برای گردش امور و وصول عوارض جاری شهروندان.
  • اتخاذ تدابیرلازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مؤدیان.
  • بررسی و اظهار نظر در خصوص درآمدهای عمومی و درآمدهای نوسازی مناطق که از طرف مدیر منطقه پیشنهاد می گردد.
  • برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری.
  • برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای یکسان سازی رویه های وصول عوارض و درآمدها در شهرداری.
  • نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای چذب و وصول کامل و به موقع آن ها.
  • نظارت بر عملکرد کمیسیون های شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق.
  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
 
سرپرست اداره کل تشخیص و وصول درآمد

کاوه فتحی