مدیرکل اداره پشتیبانی

نام : حسین

 نام خانوادگی : پورسلطانیان

سوابق تحصیلی:

 • مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

سوابق اجرایی:

 • مسئول واحد انفورماتیک سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز
 • مسئول واحد بافت فرسوده شهرداری منطقه سه اهواز
 • مدیر امور اداری سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز
 • حوزه دفتر شهردار – مسئول واحد کلان شهر ها در شهرداری مرکزی اهواز
 • معاونت عملیات سازمان بسیج شهرداری اهواز 


دوره هاي آموزشی:

نام دوره

سطح

محل آموزش

سال

میزان ساعات دوره

رايانه كار

درجه ۲

سازمان فنی و حرفه ای

۱۳۸۰

۴۵۰ساعت

رايانه كار

درجه ۱

سازمان فنی و حرفه ای

۱۳۸۰

۴۵۰ساعت

مبانی معماری سازمانی

مقدماتی

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز

۱۳۹۱

۲۰ساعت

قوانین و مقررات بازنشستگی

تخصصی

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز

۱۳۹۱

۸ساعت

اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی

تخصصی

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز

۱۳۹۱

     ۶ساعت

مدیریت اسناد و بایگانی

تخصصی

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز

۱۳۹۱

۸ساعت

قتصاد شهری و توسعه پایدار

تخصصی

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز

۱۳۹۲

۱۲ساعت

 

سوابق تدریس:

نام دانشگاه

مدت همکاري

نام دروس تدریسی

تا
سال

از
سال

دانشگاه مهر اروند آبادان

۱۳۹۲

ادامه دارد

اصول سرپرستی – کارآفرینی – شیوه و ارائه نوشتاری

دانشگاه علمی کاربردی – مرکز لوله سازی

۱۳۹۴

ادامه دارد

 اصول سرپرستی - مدیریت کسب و کار و بهروری –
مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علمی کاربردی – مرکز هلال احمر خوزستان

۱۳۹۴

ادامه دارد

اخلاق حرفه ای – مدیریت رفتار سازمانی – مدیریت منابع انسانی - مبانی مدیریت و سازمان

دانشگاه علمی کاربردی – مرکز  امور صنفی

۱۳۹۴

ادامه دارد

مدیریت کسب و کار از دیدگاه اسلام – کاربینی – اصول بازاریابی – مهارت های قوانین کسب و کار – طراحی کسب و کار – برنامه ریزی بازاریابی – نقش واحد های صنفی کوچک و متوسط – مدیریت زنجیره تامین – رفتار سازمانی

دانشگاه علمی کاربردی – مرکز  شهرداری اهواز

۱۳۹۴

ادامه دارد

اصول سرپرستی - مهارت های قوانین کسب و کار

 

کتاب ها و مقالات:

نام کتاب / مقاله

سال چاپ

بهبود فرهنگ سازمانی در بستر سرمایه اجتماعی

۱۳۹۵

مدیریت زمان و ارتقاء بهره وری سازمانی

۱۳۹۵

مدیریت رفتار سازمانی

۱۳۹۵

مقاله : بررسی رابطه بین سبک های رهبری (تبدیلی و تبادلی) مدیران و انگیزش شغلی کارکنان سازمان های دولتی شهر بهبهان

۱۳۹۳

مقاله : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی مورد مطالعه : شهرداری اهواز

۱۳۹۴

مقاله : فرهنگ سازمانی (مدل چهار بعدی دنیسون) و تاثیر آن بر بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۵

 
شرح وظايف مدیریت پشتیبانی
 • نظارت بر امور جاری ادارات و واحدهای خدمات اداری، کارپردازی، ایمنی و بهداشت، امور نقلیه و تلفنخانه
 • نظارت بر امور مربوط به نقلیه (خودروهای استیجاری، خودروهای سازمانی مرکز و تابعه)
 • نظارت بر امور مربوط به نصب، راه اندازی و جابجایی تلفن های ثابت و داخلی حوزه های مختلف شهرداری
 • بررسی و نظارت بر امور مربوط به مکاتبات ادارات و واحدهای تابعه مدیریت
 • نظارت بر امور مربوط به ایمنی و بهداشت کار و حضور مستمر در جلسات مربوط به آن
 • بررسی قوانین، بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل ها و ارائه پیشنهادات جهت رفع نقایص به مقام مافوق
 • شرکت در جلسات برگزار شده از سوی واحدهای مربوطه
 • نظارت بر مکاتبات و درخواست های خرید و پیگیری امور مربوط به آن ها