معرفی معاون مالی و اقتصادی

نام: عباس

نام خانوادگی: آبیار

مدرک تحصیلی: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آمـــار از دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر) تهران

 

 سوابق اجرایی:

  • مدیر آمار و فناوری اطلاعات
  • مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری اهواز
  • رئیس هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت ها
  • مدیر طرح کتاب آمارنامه شهرداری اهواز از سال ۸۸ تا ۹۵
  • عضو پژوهشکده آمار ایران
  • داور مقالات پژوهشی شهرداری اهواز
  • مدیر طرح منطقه بندی و محله محوری شهرداری اهواز
  • مدیر طرح کتابچه گزیده اطلاعات مناطق، نواحی و محلات اهواز
  • مسئول و دبیر پروژه برنامه دوم ۵ ساله شهر اهواز
  • دبیر کمیته هوشمندسازی شهر و شهرداری اهواز
  • مولف نظام نامه جامع آماری شهرداری اهواز
  • ناظر عالی طرح های آماری و پژوهشی افکارسنجی
  • مدیر پروژه طراحی و تهیه Gis شهر اهواز
   
  عباس آبیار