طراحی سایت
رئیس اداره اموراجتماعی ورفاه

نام: 

نام خانوادگی:  سورانی

 

 

عملکرد اداره اجتماعی و رفاه شهرداری در سال 1391
 • بستن قرارداد بیمه تکمیلی و عمر و حوادث پرسنل با شرکت بیمه رازی از طریق مناقصه
 • صدور کارت شناسایی بیمه تکمیلی برای استفاده آسان از خدمات بیمه در اهواز و استان های دیگر بدون نیاز به معرفی نامه
 • تفاهم نامه با مرکز دندانپزشکی شبانه روزی اکسین جهت استفاده پرسنل و خانواده محترم آن ها با تخفیف 50%
 • توافق با مؤسسه ازدواج آسان، جهت برخورداری پرسنل از تسهیلات ویژه و معرفی به بانک برای گرفتن وام از طریق مؤسسه مذکور
 • تفاهم نامه با بیمه رازی برای تقسیط و تخفیف بیمه شخص ثالث و بدنه
 • تفاهم نامه با آموزشگاه مدرسان شریف جهت ثبت نام پرسنل و فرزندان پرسنل با تخفیف ویژه
 • تفاهم نامه با مهد کودک ثمر جهت ثبت نام فرزندان پرسنل با  تخفیف 50%
 • هماهنگی با نمایندگی شرکت زیبا خودرو فرزاد در خصوص واگذاری خودرو و اعمال تقسیط طبق توافقنامه
 • تدوین اساسنامه رفاهی کارکنان
 • گرفتن بلیط سه استخر در سطح شهر جهت پرسنل محترم در تابستان

 • موارد فوق الذکر بغیر از امورات در حال انجام روزانه اداره مذکور مانند اخذ و پرداخت هزینه های درمانی پرسنل محترم، معرفی به بیمارستان، عضویت پرسنل در خانه کارگر و صدور کارت جهت استفاده از تسهیلات مانند رزرو جا در استان های دیگر، معرفی به بانک شهر جهت گرفتن وام، اقدام درخصوص مرخصی استعلاجی، اقدام در خصوص پرداخت هزینه به پرسنلی که قصد ازدواج دارند، اخذ مدارک فوت شدگان جهت پرداخت غرامت بیمه عمر و حادثه از طرف شرکت بیمه رازی، صدور معرفی نامه به چشم پزشک جهت معاینه و سفارش عینک
  (تا سقف 000/500 ریال) به صورت رایگان و ... می باشد.