طراحی سایت
معرفی معاون مالی و اقتصادی

نام: محسن

نام خانوادگی: بشیری خوزستانی

عضویت ها :
  • عضو کمیته معاونین کلان شهرهای کشور از سال ۷۹ تا کنون ( هجده سال )
  • عضو هیئت مدیره سازمان پایانه های شهرداری اهواز از سال ۸۸ تا ۹۲ ( چهار سال )
  • عضو هیئت مدیره سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز از سال ۹۲ ( پنج سال )
  • عضو هیئت مدیره سازمان انفورماتیک شهرداری اهواز از سال ۹۴ تا کنون ( سه سال)
  • عضو شورای سازمان مشارکت های مردمی

محسن بشیری خوزستانی