ﺳﻪشنبه، 28 آذر 1396
مدیر امور پشتیبانی

نام : کوروش

 نام خانوادگی : سبزعلی


سوابق تحصیلی:

 • کارشناس مدیریت تبلیغات تجاری

سوابق اجرایی:

 • مشاور شهردار و سرپرست پیگیری های ویژه شهردار۸۷-۸۹
 • مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز۸۹-۹۰
 • قائم مقام سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز
 • مشاور شهردار و سرپرست مدیریت پشتیبانی شهرداری اهواز ۹۴ تا کنون
 • سرپرست مدیریت درمانگاه شهرداری اهواز ۹۴ تا کنون

شرح وظايف مدیریت پشتیبانی
 • نظارت بر امور جاری ادارات و واحدهای خدمات اداری، کارپردازی، ایمنی و بهداشت، امور نقلیه و تلفنخانه
 • نظارت بر امور مربوط به نقلیه (خودروهای استیجاری، خودروهای سازمانی مرکز و تابعه)
 • نظارت بر امور مربوط به نصب، راه اندازی و جابجایی تلفن های ثابت و داخلی حوزه های مختلف شهرداری
 • بررسی و نظارت بر امور مربوط به مکاتبات ادارات و واحدهای تابعه مدیریت
 • نظارت بر امور مربوط به ایمنی و بهداشت کار و حضور مستمر در جلسات مربوط به آن
 • بررسی قوانین، بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل ها و ارائه پیشنهادات جهت رفع نقایص به مقام مافوق
 • شرکت در جلسات برگزار شده از سوی واحدهای مربوطه
 • نظارت بر مکاتبات و درخواست های خرید و پیگیری امور مربوط به آن ها
کوروش سبزعلی