کمیته تخصصی تهاتر

تهاتر بخشی از بدهی ها و مطالبات شهرداری اهواز با دستگاه های دولتی، خصوصی، سازمان های وابسته شهرداری اهواز و اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع". براساس مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره 682/98/2000 مورخ 98/4/11 و به استناد بندهای 14، 9، 8 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی مصوب 14/5/96
اعضا کمیته تخصصی تهاتر شهرداری اهواز
1- شهردار اهواز – رییس
2- معاون مالی و اقتصادی – دبیر و عضو
3 3 و 4- دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اهواز (به انتخاب شورای اسلامی شهر اهواز)
5- مدیرکل تشخیص و وصول درآمد – عضو
6- مدیرکل امورمالی – عضو
7- مدیرکل حراست و امورمحرمانه –عضو
8- مدیرکل حقوقی، امور پیمان ها و قراردادها – عضو
9- مدیرکل بازرسی – عضو
- معاونین مرتبط با موضوع – به عنوان مهمان بدون حق رای
- مدیران مناطق مرتبط با موضوع - به عنوان مهمان بدون حق رای
- مدیرکل املاک و مستغلات به فراخور موضوع – به عنوان مهمان بدون حق رای
- مدیران عامل سازمان های مرتبط با موضوع – به عنوان مهمان بدون حق رای
- مشاور حقوقی شهردار یا اشخاص دارای تخصص در موضوع مطروحه - به عنوان مهمان بدون حق رای

تاریخچه برگزاری کمیته تخصصی تهاتر شهرداری اهواز
ردیف جلسات کمیته تخصصی تهاتر مورخ
1 تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی تهاتر شهرداری اهواز 09/07/1398
2 جلسه شماره یک کمیته تخصصی تهاتر 21/07/1398
3 جلسه شماره دو کمیته تخصصی تهاتر 19/08/1398
4 جلسه شماره سه کمیته تخصصی تهاتر 08/10/1398
5 جلسه شماره چهار کمیته تخصصی تهاتر 02/06/1399
6 جلسه شماره پنج کمیته تخصصی تهاتر 21/02/1400
7 جلسه شماره شش کمیته تخصصی تهاتر 19/3/1400
8 جلسه شماره هفت کمیته تخصصی تهاتر 23/7/1400
9 جلسه شماره هشت کمیته تخصصی تهاتر 17/12/1400
10 جلسه شماره نه کمیته تخصصی تهاتر 02/03/1401


موضوعات بررسی شده در کمیته تخصصی تهاتر

  • تهاتر عوارض شهرسازی با مطالبات مؤدیان حقیقی و حقوقی
  • تهاتر مطالبات شرکت ها با عوارض نوسازی املاک متعلقه
  • تهاتر مبالغ غرامت عرصه در طرح با عوارض شهرداری
  • تهاتر آرای کمیسیون ماده 77 با مطالبات و عوارض شهرداری و ذینفعان
  • تهاتر عوارض شهرسازی با واگذاری یک یا دو واحد از همان پلاک ثبتی