اخبار اداره کل املاک

Get Aggregated RSS

ابراهیم نوشادی، شهردار اهواز در جلسه کمیته درامدی که با حضور مدیران مناطق هشتگانه شهرداری برگزار شد، با تاکید بر موضوعات مطرح شده در جلسه و بررسی و دقت بالا در مسائل مالی در مناطق اظهار داشت: مدیران امور مالی مناطق باید...
      طی حکمی از سوی موسی شاعری شهردار اهواز،  کاوه فتحی  به عنوان سرپرست اداره کل املاک و مستغلات شهرداری اهواز منصوب شد. در حکم آقای فتحی آمده است: به م...
     مدیر کل املاک و مستغلات شهرداری اهواز با اشاره به تأکید شهردار و شورای شهر اهواز در راستای مستند سازی اسناد و املاک شهرداری اهواز تا پایان سال جاری، گفت:  با توجه به گذشت ۸ ماه از عملکرد و فعالیت...
 
شرح وظایف اداره کل املاک

1. برنامه ریزی جهت شناسایی و حفظ و ثبت اموال غیر منقول اختصاصی و عمومی شهرداری.

2. برنامه ریزی جهت تشکیل بانک املاک شهرداری و نظارت بر بروزرسانی اطلاعات املاک و بهره گیری از فناوری های مرتبط نظیر سیستم اطلاعات مکانی در این زمینه.

3. ثبت اراضی املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات.

4. برنامه ریزی جهت افزایش ذخیره ملکی شهرداری و بهینه سازی آن.

5. برنامه ریزی حفاظت و نگهداری از املاک شهرداری.

6. نظارت بر انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر رسمی.

7. برنامه ریزی و نظارت بر فروش املاک شهرداری.

8. همکاری در خصوص سرمایه گذاریها و مشارکت اقتصادی با واحدهای مربوطه.

9. پیگیری جهت تامین املاک مورد نیاز برای شهرداری در طرحها، برنامه ها و پروژه های مختلف.

10. هماهنگی و نظارت لازم برای تعیین ارزش اراضی و املاک مورد مسیر طرح های عمرانی و املاک معوض.

11. شناسایی املاک مناسب جهت تفکیک و معوض و یا سرمایه گذاری و توافق با مالکین و خرید زمین.

12. واگذاری و نقل و انتقال رسمی املاک معوض به معوض بگیران.

13. بررسی، کنترل و تایید نهایی کلیه توافقات ملکی شهرداری اعم از خرید، فروش و املاک در طرح و اجاره و ... .

14. پیگیری مسائل حقوقی مرتبط با املاک شهرداری.

15. نظارت بر اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها.

16. نظارت بر اجرای لایحه قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی.

17. نظارت بر اجرای ماده 45 مبنی بر اصلاح اسناد طبق طرح های مصوب(تفصیلی و جامع).

18. بررسی پیشنهاد تفکیک اراضی اختصاصی شهرداری یا پیگیری جهت اخذ مجوز تغییر کاربری با رعایت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداری.

19. بررسی و بکارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت ها و عملکردها.

20. بازنگری و بروزرسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.

21. اجرای دقیق قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.

22. اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژی برنامه های فوق.

23. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

 

 
سرپرست اداره کل املاک و آزادسازی

نام: مهدی

نام خانوادگی: بیداری