مدیرکل اداره املاک

نام: یدالله

نام خانوادگی: عطار

 
شرح وظایف اداره کل املاک

1. برنامه ریزی جهت شناسایی و حفظ و ثبت اموال غیر منقول اختصاصی و عمومی شهرداری.

2. برنامه ریزی جهت تشکیل بانک املاک شهرداری و نظارت بر بروزرسانی اطلاعات املاک و بهره گیری از فناوری های مرتبط نظیر سیستم اطلاعات مکانی در این زمینه.

3. ثبت اراضی املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات.

4. برنامه ریزی جهت افزایش ذخیره ملکی شهرداری و بهینه سازی آن.

5. برنامه ریزی حفاظت و نگهداری از املاک شهرداری.

6. نظارت بر انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر رسمی.

7. برنامه ریزی و نظارت بر فروش املاک شهرداری.

8. همکاری در خصوص سرمایه گذاریها و مشارکت اقتصادی با واحدهای مربوطه.

9. پیگیری جهت تامین املاک مورد نیاز برای شهرداری در طرحها، برنامه ها و پروژه های مختلف.

10. هماهنگی و نظارت لازم برای تعیین ارزش اراضی و املاک مورد مسیر طرح های عمرانی و املاک معوض.

11. شناسایی املاک مناسب جهت تفکیک و معوض و یا سرمایه گذاری و توافق با مالکین و خرید زمین.

12. واگذاری و نقل و انتقال رسمی املاک معوض به معوض بگیران.

13. بررسی، کنترل و تایید نهایی کلیه توافقات ملکی شهرداری اعم از خرید، فروش و املاک در طرح و اجاره و ... .

14. پیگیری مسائل حقوقی مرتبط با املاک شهرداری.

15. نظارت بر اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها.

16. نظارت بر اجرای لایحه قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی.

17. نظارت بر اجرای ماده 45 مبنی بر اصلاح اسناد طبق طرح های مصوب(تفصیلی و جامع).

18. بررسی پیشنهاد تفکیک اراضی اختصاصی شهرداری یا پیگیری جهت اخذ مجوز تغییر کاربری با رعایت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداری.

19. بررسی و بکارگیری رویکردها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت ها و عملکردها.

20. بازنگری و بروزرسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.

21. اجرای دقیق قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.

22. اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژی برنامه های فوق.

23. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.