اخبار اداره کل پشتیبانی

Get Aggregated RSS

جلسه توجیهی با حضور مدیران پشتیبانی مناطق هشتگانه و بمنظور بررسی مشکلات و راهکارهای لازم ادارات پشتیبانی مناطق، روز سه شنبه در محل اداره کل مرکز برگزارشد.
از سوی سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، عادل دیدار به سمت سرپرست اداره خدمات اداری و عمومی منصوب شد.
سعید فردانی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی دوشنبه طی حکمی عادل هاشمی بقا را به عنوان سرپرست اداره تاسیسات و نگهداری ساختمانهای شهرداری منصوب کرد.
💢 با همت و تلاش مدیرکل پشتیبانی سامانه تلفن گویا در شهرداری اهواز راه اندازی شدسامانه تلفن گویای شهرداری اهواز راه اندازی شد.
مدیر کل پشتیبانی شهرداری اهواز گفت: خودروهای اجرائیات به صورت ماهانه مورد بازدید و معاینه فنی قرار می گیرند.
در پی شکسته شدن خط لوله آب شهری شهرداری مرکزی اهواز ، با تلاش شبانه روزی همکاران پشتیبانی در روزهای تعطیلی پایان هفته مجددا آب شرب شهرداری وصل گردید.مدیر کل پشتیبانی شهرداری اهواز گفت: در روز پنجشنبه گذشته بر اثر فرس...
💥مدیر کل پشتیبانی شهرداری اهواز گفت: به منظور پیشگیری از شیوع مجدد کرونا ویروس و بخصوص سویه جدید امیکرون کلیه اتاقها ، دفاتر ، راه پله ها و آسانسور های شهرداری مرکز ضدعفونی و گندزدایی گردید.💥
عملیات سمپاشی و ضدعفونی ساختمانهای معاونت فنی و عمرانی ، شهرسازی و معماری و اداره قراردادها بمنظور پاکسازی و رعایت بهداشت محیط ، از بین بردن جانوران موذی و پیشگیری از شیوع بیماریهایی چون کرونا ویروس ، حساسیت فصلی و غیره ...
مدیر کل پشتیبانی شهرداری گفت: بمنظور نگهداری و تعمیر و بهبود وضعیت ساختمانهای اداری شهرداری ، از کلیه ساختمانها و تاسیسات آنها بصورت هفتگی بازدید بعمل می آید.
پیرو بازدید مدیر کل پشتیبانی ، محوطه شهرداری اهواز پاکسازی شد.
 
مدیرکل اداره پشتیبانی

نام :عادل

 نام خانوادگی : سواری پور

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزش و مدیریت

سوابق اجرایی:

 • مدیریت دفتر عضو شورای اسلامی شهر اهواز
 • مسئول دفتر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در شورای اسلامی شهر اهواز  (آغاز همکاری از ۱۳۹۲)
 • معاون ورزش در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز  (خرداد ۱۳۹۴)
 • معاون ورزش و تفریحات سالم در معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز  (اردیبهشت ۱۳۹۷)
 • مامور فنی در کمیسیون معاملات عمده، مزایده و حراج مرتبط با امور ورزش
 • عضو هیئت اجرایی کمیته ورزش و تفریحات سالم در دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران
 • عضو کارگروه  ورزش و تفریحات سالم کارکنان در شهرداری های کلانشهرهای ایران
 • نماینده تام الاختیار فدراسیون ورزش های همگانی کشور در استان خوزستان و دبیرخانه شورای سیاست گذاری شهرهای فعال  ایران
 • مشاور معاون مالی و اقتصادی شهرداری اهواز
 • رئیس اداره تأسیسات و نگهداری ساختمان های شهردای
 • مشاور عالی رئیس هیأت های همگانی استان خوزستان در شهرداری های استان خوزستان

پروژه ها:

 • طراحی و پیاده سازی اتوبوس و ریل باس گردشگری در سطح شهر اهواز
 • طراحی و ساماندهی زمین های ورزشی
 • شناسنامه دار کردن اماکن و زمین های چمن مصنوعی و طبیعی
 • برگزاری مناقصات زمین های چمن مصنوعی در سطح شهر
 • برگزاری مسابقات محله به محله در سطح محلات شهر
 • برگزاری برنامه ورزش صبحگاهی در سطح محلات شهر
 • برگزاری مسابقات نوروزی در سطح محلات شهر
 • ایجاد سکو و نصب نور د زمین های خاکی محلات کل مناطق سطح شهر
 
شرح وظايف مدیریت پشتیبانی
 • نظارت بر امور جاری ادارات و واحدهای خدمات اداری، کارپردازی، ایمنی و بهداشت، امور نقلیه و تلفنخانه
 • نظارت بر امور مربوط به نقلیه (خودروهای استیجاری، خودروهای سازمانی مرکز و تابعه)
 • نظارت بر امور مربوط به نصب، راه اندازی و جابجایی تلفن های ثابت و داخلی حوزه های مختلف شهرداری
 • بررسی و نظارت بر امور مربوط به مکاتبات ادارات و واحدهای تابعه مدیریت
 • نظارت بر امور مربوط به ایمنی و بهداشت کار و حضور مستمر در جلسات مربوط به آن
 • بررسی قوانین، بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل ها و ارائه پیشنهادات جهت رفع نقایص به مقام مافوق
 • شرکت در جلسات برگزار شده از سوی واحدهای مربوطه
 • نظارت بر مکاتبات و درخواست های خرید و پیگیری امور مربوط به آن ها
 

امیر آهن جان

سرپرست اداره کل پشتیبانی